O mnie

Nazywam się Mariola Dumicz. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych.

Zapraszam do prywatnego gabinetu w Podkowie Leśnej, w Warszawie (Stara Ochota) oraz do Kliniki PsychoMedic w Warszawie.  

Pracuję w nurcie w terapii psychoanalitycznej.

Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie, afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Analitycznej według standardów Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.  Ukończyłam szkolenie teoretyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.  

Doświadczenie zdobywałam prowadząc psychoterapię w prywatnych poradniach oraz w Poradni Specjalistycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej  w Warszawie. Pracowałam też jako terapeuta zajęciowy w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także jako wolontariusz w Przychodni Przyklinicznej Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem – kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.

Ukończyłam Wydział Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Top