Jak pracuję

Osoby zainteresowane podjęciem terapii proszę o kontakt telefoniczny. 

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji. Pacjent przedstawia swój problem, a terapeuta swoje rozumienie tej sytuacji. Konsultacje to zazwyczaj kilka spotkań.

Kiedy psychoterapeuta stwierdza, że obszar, w którym potrzebna jest pomoc, nie należy do jego kompetencji, poleca pacjentowi inne miejsce, gdzie pacjent może się zgłosić. Gdy pacjent i psychoterapeuta decydują się na psychoterapię, ustalają wspólnie jej zasady (częstotliwość, terminy, koszty).

Sesje psychoterapeutyczne trwają po 50 minut. Spotkania odbywają się zwykle z częstotliwością dwa razy w tygodniu lub większą.

Zapraszam do prywatnego gabinetu w Podkowie Leśnej
oraz do Poradni Specjalistycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie,
gdzie również przyjmuję Pacjentów.

Top