Jak pracuję

Osoby zainteresowane podjęciem terapii proszę o kontakt telefoniczny. 

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji. Kiedy stwierdzam, że obszar, w którym potrzebna jest pomoc, nie należy do moich kompetencji, polecam pacjentowi inne miejsce, gdzie pacjent może się zgłosić. Gdy pacjent decyduje się na psychoterapię, ustalamy jej zasady (częstotliwość, terminy, koszty).

Konsultacje to zazwyczaj kilka spotkań. Pacjent przedstawia swój problem, a ja - swoje rozumienie tej sytuacji.

Sesje psychoterapeutyczne trwają 50 minut. Spotkania odbywają się zwykle z częstotliwością dwa razy w tygodniu lub większą.

Zapraszam do prywatnego gabinetu w Podkowie Leśnej
oraz do Poradni Specjalistycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie,
gdzie również przyjmuję Pacjentów.

Top